Přiměřenou denní dávku alkoholu představuje u muže: dvacet až čtyřicet gramů alkoholu denně, což obsahují dva až čtyři decilitry vína, u ženy: dvacet až třicet gramů alkoholu denně, asi dva decilitry vína. Nejvhodnější je pít víno v podvečerních hodinách nebo k večeři. Časné ranní a dopolední hodiny jsou pro pití vína z hlediska biologické aktivity našeho organismu nevhodné.

Jaká vína vybírat?

Základní informace o víně jsou uváděny na přední etiketě, doplňující informace zpravidla výrobci uvádějí na zadních etiketách, případně závěsných štítcích. Konzumenta by měla především zajímat kategorie vína, odrůda z níž je víno vyrobeno, údaj o množství zbytkového cukru a obsah alkoholu. Na etiketě se dále dozvíme ročník sklizně, obchodní název výrobce a také oblast původu hroznů. U přívlastkových vín může být navíc uvedena obec a viniční trať. Výrobci také uvádí použité konzervační prostředky. Jako konzervační látky jsou do vína používány sorban draselný (E-202) nebo kyselina sorbová (E-200). Maximální množství kyseliny sorbové je u révového vína 200 mg.l-1. Oxid siřičitý a jeho sloučeniny, které smějí být používány ve víně jsou oxid siřičitý (E 220) a disiřičitan draselný (pyrosulfit draselný - E 224). Množství jsou vyjádřena jako oxid siřičitý v mg.l-1 a týkají se celkového obsahu SO2. Vhodná dávka koncentrace se pohybuje mezi 10 - 15 mg na litr.

Konzumenti často zaměňují šumivé víno za víno perlivé. Mezi těmito výrobky je značný rozdíl, jak cenový, tak výrobní. Perlivé víno je vyráběno sycením oxidem uhličitým, na rozdíl od šumivého vína, které kvasí v láhvi nebo tanku. Mnoho výrobců obohatilo náš trh také o levná vína balená v tetrapacích a PET láhvích. Jedná se převážně o dovozová stolní vína, v mnoha případech nižší kvality.

Otevírání láhve a podávání vína

Z láhve odstraníme kapsli, odtrhovacím páskem a doprostřed korkové zátky zasuneme vývrtku. Korková zátka by neměla být při otevírání narušena provrtáním. Korek vytahujeme podle druhu vývrtky, buď tahem jednoramenné páky nebo obou ramen páky. Hrdlo láhve vnitřní i vnější část, očistíme ubrouskem a malé množství nalejeme do své skleničky. Zkontrolujeme, zda je víno v pořádku a když nemáme výhrady rozléváme do ostatních skleniček maximálně do dvou třetin. Víno naléváme z pravé strany, končíme naléváním do své skleničky. Při nalévání by se hrdlo láhve nemělo dotknout skleničky, hrozí tak riziko naštípnutí. V závěru nalévání nadzvednutím hrdla láhve a jejím pootočením zabráníme úniku kapek vína, předejít tomu můžeme také použitím nalévací fólie. Při nalévání vína seznámíme hosty s názvem odrůdy, ročníkem, výrobcem a dalšími poznatky, týkající se použité technologie, pěstování atd.

Otevírání sektu: Pro správné otevření nakloníme láhev pod úhlem 45o. Nejdříve odstraníme zátku, uvolníme drátěný košíček směrem proti hodinovým ručičkám. Palcem přidržujeme korkovou zátku, aby nevyletěla. Mírně točíme s láhví a pomalu uvolňujeme zátku. Při vytažení ucítíte přetlak a mírné zasyčení. Hrdlo láhve otřeme ubrouskem.

Teplota podávání vína

Bílé víno podáváme při teplotě 10 - 12 °C ( pokud je víno podchlazené neuvolňuje vonné látky a víno ztrácí svůj charakter, pokud je víno podáváno teplé, má nevýraznou mdlou chuť). Mladé bílé víno podáváme při teplotě 7 - 10 °C. Lehké červené víno podáváme při teplotě 12 - 15 °C, těžší červené víno při teplotě 16 - 18 °C. Růžové víno podáváme při teplotě 10 - 12 °C. Šumivé víno při teplotě 5 - 7 °C a likérové víno při 6 - 8 °C.

Víno podáváme v tenkostěnných, hladkých, nebroušených, bezbarvých skleničkách, vždy pečlivě umytých a suchých. Aby bylo možno skleničku správně držet měla by mít minimálně pět centimetrů dlouhou stopku. Doléváme dopitou, nebo téměř dopitou sklenku.

© 2003 - 2004 ACTIVEMEDIA s.r.o. & světvína.cz - podpořeno dotací z Vinařského fondu